Koupíme si nový automobil ještě letos, nebo dáme přednost renovaci domu? Život je plný rozhodování a plánů, jak a kdy cílů dosáhnout. Velmi podobné je to i v případě města. Jeho vedení však musí myslet nejen v horizontu volebního období, nýbrž v dlouhém výhledu. Právě z toho důvodu se tvoří strategický plán. Dokument, který pojmenuje problémy města, hledá jejich řešení a slouží jako důležitý materiál pro rozhodování o budoucnosti města i pro každodenní práci na radnici.

Aktuální strategický plán Mnichova Hradiště město zpracovalo v roce 2009 a jeho platnost letos končí. Navíc se město za tuto dobu značně změnilo. Proto se již pracuje na přípravách nového dokumentu, jenž bude operovat s výhledem do roku 2026.

Chceme, aby se v novém dokumentu odrazily ne jenom názory odborníků, ale i občanů. Proto jsme jako odborného zpracovatele vybrali společnost Agora-CE, která se mimo jiné specializuje na zlepšování komunikace mezi občany a radnicemi.

Nechtěli jsme o postupu vytváření strategického plánu přemýšlet jen v rámci radnice. Hned na začátku jsme oslovili aktivní lidi mimo úřad a vytvořili koordinační tým. Podařilo se nám dát dohromady pestrou skupinu (podnikatelů, zástupců spolků, městských organizací), jejíž členové nám ve svém volném čase pomáhají s jednotlivými kroky procesu plánování.

I ti, kdo nejsou členy tohoto týmu, mají ale hodně příležitostí, jak se do plánování zapojit.

Pokud vám tedy není lhostejné, na jakou sféru se bude upínat hlavní pozornost radnice, dejte nám vědět svůj názor a svoje nápady.

Nabídneme vám hned několik možností, jak se zapojit:

  • V prosinci a lednu budou probíhat diskuzní fóra: 8. 12. fórum se zástupci spolků a dalších organizací působících ve městě, 15. 12. se chceme bavit o budoucnosti města s mladými lidmi a 17. 12. se setkáme se seniory. V lednu navážeme setkáním s mladými rodinami a podnikateli.
  • V lednu bude také probíhat dotazníkový průzkum, jehož prostřednictvím se lidé budou moci vyjádřit k rozvoji a fungování města.
  • 23. února uspořádáme veřejné setkání, otevřené pro všechny občany a společně budeme přemýšlet nad budoucností města.
  • V březnu a dubnu bude možnost zapojit se do pracovních skupin a řešit už konkrétní dílčí témata.
  • Před schválením plánu zastupitelstvem budeme mít možnost na veřejném setkání připomínkovat jeho výslednou podobu.

Nový strategický plán by měl být hotov na přelomu května a června 2016. Čeká nás tedy hodně práce, ale výsledek snad bude stát za to.