Pro území Středočeského kraje byla VYHLÁŠENA "SMOGOVÁ SITUACE" z důvodu vysokých koncentrací troposférickeho OZONU.

Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se předpokládá rovněž zítra.

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.