V listopadu jsme se zapojili do bezpečnostního informačního systému Záchranný kruh. Jedná se o webový informační portál, kde najdete důležité informace týkající se různých rizik, mimořádných událostí a návody jak se v takovýchto situacích nejlépe chovat.

Informační banner je umístěn ve spodní části úvodní stránky a nejdete ho také v sekci Bezpečnost a pořádek.