Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor finanční a školský, upozorňuje občany na splatnosti níže uvedených místních poplatků, které se ani pro rok 2017 nemění.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Splatnost: do 30.4.2017 Výše poplatku je 500 Kč za poplatníka, poplatníkem je:

  • fyzická osoba, která má v našem městě trvalý pobyt (platí i pro cizince, kteří mají pobyt obdobný trvalému),
  • fyzická osoba, která vlastní v našem městě nemovitost (tj. rodinný dům, byt apod.),  ve které není trvale hlášena žádná fyzická osoba.

Více informací k poplatkům za odpady naleznete v obecně závazné vyhlášce č. 2/2014 a v její novele č. 6/2015 a 4/2016, které naleznete zde.

Poplatek za psy

Splatnost: do 30.6.2017.  Výše poplatků je různá, odvíjí se od místa, kde je pes chován, osoby poplatníka i počtu chovaných psů, viz obecně závazná vyhláška města č. 1/2014 zde.

Poplatky je možno uhradit následujícími způsoby:

  • V hotovosti na pokladně Městského úřadu Mnichovo Hradiště v přízemí budovy.
  • Bankovním převodem – číslo účtu 19-2627181/0100, variabilní symbol pro konkrétní platbu a konkrétního poplatníka je nutné si vyžádat v kanceláři č. 8 v přízemí MěÚ MH nebo na telefonu: 326 776 621, 326 776 622 – p. Vodáková, p. Kovářová.
  • Složenkou typu A – s předvyplněnými údaji je možné si ji vyzvednout v kanceláři č. 8 na městském úřadu, při použití prázdné poukázky z pošty je opět nutné si variabilní symbol pro konkrétní platbu a konkrétního poplatníka vyžádat v kanceláři č. 8 v přízemí MěÚ MH nebo na telefonu: 326 776 621, 326 776 622 – p. Vodáková, p. Kovářová.