Vážení spoluobčané, letošní zima po několika letech mírného průběhu opět odkryla svoji pravou tvář. Od začátku roku nás zasypává sněhem, doprovázeným mrazem. Přestože zákon od 1. ledna 2010 ukládá zodpovědnost za úklid chodníků obcím, není v našich silách udržovat všechny chodníky a místní komunikace ke spokojenosti občanů. Chtěl bych tedy touto cestou všem našim spoluobčanům, kteří nám pomáhají s úklidem sněhu na chodnících, přiléhajících ke svým nemovitostem, jménem vedení města upřímně poděkovat.

V současné situaci však hrozí ještě jedno velké nebezpečí v podobě rampouchů a padajícího sněhu a ledu se střech. Je zapotřebí věnovat i tomuto patřičnou pozornost - zde, na rozdíl od úklidu chodníku, je za případné škody na zdraví a majetku zodpovědný vlastník nemovitosti.

Následuje fotogalerie, kterou nám poslala Martina Bachová.