Vážení občané,
vstoupili jsme do roku 2011, roku plného úsporných opatření. Ta se dotknou všech měst a obcí a tím pádem i města Mnichovo Hradiště. Ze zákona jsme povinni hospodařit s vyrovnaným rozpočtem (příjmy=výdaje) a proto sestavování rozpočtu pro rok 2011 není jednoduchou záležitostí. Úspory ve výdajové části rozpočtu hledáme ve všech oblastech života města tak, aby rozpočet, který bude v únoru předkládán na jednání Zastupitelstva města splňoval tuto podmínku. Nezbytné výdaje zůstanou beze změn, zbytné výdaje budou vzhledem ke státem vyhlášeným úsporným opatřením omezeny.