Novinky o připravovaném plesu města a historicky prvním udílení Cen města, architektonické soutěži o nejlepší návrh nové podoby náměstí, ceně za odpady, ale také o nově otevřeném domě zvláštního určení ve Veselé, premiéře Tyláků či městském parlamentu dětí a mládeže. O tom se můžete dočíst v únorovém vydání. Velký rozhovor tohoto čísla je věnován lhotickému básníkovi Josefu Brožovi. Čtenáři také jistě ocení novou podobu kalendáře akcí.