V únoru se čtenáři Kamelotu dočtou o tom, kdo rozšířil řady držitelů ceny města, jak se rozbíhal systém dálkového vytápění městských budov, o vzácné návštěvě z Izraele na ZŠ Švermova, městských investicích, jež se budou realizovat v letošním roce, plánech spolku Žijeme pro Hradiště pod vedením nového předsedy Pavla Břicháčka, o výročí ZUŠ, tříkrálovém průvodu nebo Čeňku Schäferlingovi, který svým fotoaparátem na přelomu 19. a 20. století zachytil tehdejší podobu Mnichovohradišťska.