Dopravní tepna, která je hlavním přivaděčem z rychlostní komunikace R10 je po dvou měsících stavebních prací v novém kabátě. S prvním listopadovým týdnem skončí také dopravní omezení.

Údržby či výměny se dočkala veškerá vedení pod vozovkou, především vodovodní přípojky, následovalo odtěžení starého povrchu plného výmolů a položení živičného koberce. Kromě zvelebení povrchu silnice, jejíž dosud vypouklý tvar byl upraven, však ulice doznala dalších změn.

Především byly nasvíceny křižovatky a přechody, čímž se zvýší bezpečnost v místech, kde je velká dopravní zátěž i značný pohyb školní mládeže. V okolí silnice dále vznikly nové travnaté plochy a byly vysazeny stromy. U jednoho z činžovních domů budou ještě umístěné okrouhlé lavičky.

Ve čtvrtek a v pátek 22. a 23. října byl položen nový povrch a naplno se rozběhly dokončovací práce – instalace dopravního značení, terénní úpravy a nad rámec původně uvažovaného rozsahu prací byly vydlážděny i chodníky v ulici Obránců míru. „Zároveň se podařilo zkoordinovat opravu povrchu železničního přejezdu, respektive soukromé vlečky,“ dodává Pavel Král z odboru investic a komunálního hospodářství.

Projekt s názvem Modernizace ulic Jiráskova a Obránců míru – I. etapa byl z 80 procent spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, oblast podpory Regionální dopravní infrastruktura. Celkové náklady rekonstrukce byly 6,7 milionu korun.

„Rád bych poděkoval obyvatelům nejen ulic přímo dotčených rekonstrukcí, ale také všem ostatním, kterým dopravní omezení ztrpčovaly život. Věřím, že ve chvíli, kdy se novou Jiráskovou ulicí projdete či projedete, řeknete si, že to za to stálo,“ říká starosta Ondřej Lochman.

Všichni jsou zváni na slavnostní otevření ulice, které proběhne u křižovatky Turnovské a Jiráskovy ulice v pondělí 2. listopadu ve 14:00 hodin. Jako první projede opraveným úsekem na motocyklu se sajdkárou řízeném Pavlem Králem z odboru investic a komunálního hospodářství, jenž měl celý projekt na svých bedrech, starosta Ondřej Lochman a místostarosta Jiří Bína. Poté, ještě než bude ulice otevřena, uvolní pánové místo dalším zájemcům o svezení.