karta projektu je v přípravě

Harmonogram/etapizace

2016 - přestavba části stropu nad pódiem, výměna střechy
2017 - hrubá stavba nových toalet