Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 obdržela dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence ve výši 1,000.000 Kč na výstavbu víceúčelového hřiště u budovy ZŠ na Masarykově náměstí. Předpokládané celkové náklady na realizaci této akce budou činit 1,101.000 Kč. 

Víceúčelové hřiště o rozměrech 25 x 13 m s umělým povrchem EPDM bude oploceno a odvodněno. Hřiště bude sloužit v dopoledních hodinách potřebám školy a v odpoledních hodinách a o víkendech bude sloužit veřejnosti.

Na základě zveřejněné výzvy proběhlo v pátek 9.10.2015 otevírání obálek včetně posouzení všech předložených nabídek. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820,Brandýs n/L - Stará Boleslav.

Termín realizace: říjen 2015

Místo realizace akce: hřiště u budovy ZŠ na Masarykově náměstí č.p.244, Mnichovo Hradiště

Zhotovitel: stavbu provádí společnost Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820,Brandýs n/L - Stará Boleslav