Šatnový krček a nový objekt základní školy Sokolovská ulice č.p. 254 bude kompletně včetně základových pasů zateplen. Stávající střešní konstrukce bude rovněž zateplena a opatřena novou hydroizolační fólií z PVC.

Na realizaci celé akce dostane město Mnichovo Hradiště dotaci ve výši 85 % z uznatelných nákladů ze SFŽP.

Termíny plnění:

  • zahájení: 21.09.2015
  • ukončení I. etapy střešní konstrukce 21.10.2015
  • dokončení celé akce: 27.11.2015

Místo realizace akce: objekt ZŠ Sokolovská ulice  č.p.254, Mnichovo Hradiště

Zhotovitel: stavbu provádí společnost MARHOLD a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Cena: smluvní cena stavebních prací činí včetně DPH a rozpočtové rezervy 5,594.691 Kč