V objektu mateřské a základní školy dojde ke kompletnímu zateplení obvodových stěn. Na základě mykologického a statického posudku dojde k demontáži stropní konstrukce nad II.N.P., výměně napadených prvků krovu a doplnění stropních trámů. Strop nad II.N.P. bude rovněž zateplen a v půdním prostoru bude částečně zřízena pochozí podlaha.

Na realizaci celé akce dostane město Mnichovo Hradiště dotaci ve výši 85 % z uznatelných nákladů ze SFŽP.

Termíny plnění:

  • zahájení: 14.09.2015
  • ukončení I.etapy vnitřní prostory 01.10.2015
  • dokončení celé akce: 04.11.2015

Místo realizace akce: objekt MŠ a ZŠ Školní ulice č.p.70, Veselá u Mnichova Hradiště

Zhotovitel: stavbu provádí společnost Hochman Miloslav, Dolní Sedlo 102, Hrádek nad Nisou

Cena: smluvní cena stavebních prací činí včetně DPH a rozpočtové rezervy 2,777.226 Kč