Aktuální informace o přípravě a realizaci rekostrukce Jiráskovy ulice v Mnichově Hradišti.