Aktualizace k 19.12.2015

V 51. týdnu byla zakázka ukončena. Celková cena zakázky činí 599.386 Kč včetně DPH. V jarních měsících bude doplněno vodorovné zančení přechodů a upraveny povrchy živičných výsprav vozovky.

 

Zakázka byla zadána na základě schváleného výsledku výběrového řízení společnosti Stavotrans, s. r. o. a  nyní probíhá realizace.

 

V souvislosti s potřebou zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru ulice Na Kamenci, u křižovatky se Studentskou ulicí, byl připraven návrh řešení. Realizací opatření vzniknou dva nové přechody pro chodce a budou opraveny chodníky v úseku od křižovatky s ulicí V Cestkách po křižovatku se Sadovou ulicí. Realizace zakázky je spolufinancována z finančního daru společnosti Škoda auto ve výši 80.000 Kč.

V současné době probíhá výběr dodavatele prací.