Počátkem března byly zahájeny práce na výměně vodovodu v Máchově ulici, následovat budou práce na výměně vodovodu, kanalizace a plynovodu v ulicích S. K. Neumanna a Studentská (v části od Máchovy ulice po náměstí). Po provedení těchto prací budou společným nákladem vlastníků inženýrských sítí a města opraveny dotčené vozovky a chodníky.

V průběhu prací budou výrazně omezeny možnosti průjezdu a parkování vozidel.

Harmonogram/etapizace

Předpokládaný termín realizace je od března do července 2018

Aktuální předpoklad dokončení - průchod Studentská - náměstí říjen - listopad (zakázka VaK Mladá Boleslav), dlažby v Máchově ulici - říjen, listopad.