Předmětem tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti. Projekt řeší rekonstrukci chodníků v ulici Jana Švermy v Mnichově Hradišti a 5. května ve Veselé. Díky ní dojde k zajištění větší bezpečnosti chodců v těchto ulicích a zároveň k zajištění přístupu těchto komunikací osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Rekonstrukcí projdou chodníky v ulici Jana Švermy, která je jednou z hlavních přístupních komunikací k vlakovému nádraží Mnichovo Hradiště. Další lokalitou je ulice 5. května, která se nachází v místní části Veselá. Zde se jedná o velmi rušnou komunikaci s bezpečnostním rizikem pro chodce (intenzita dopravy dosahuje téměř 5000 vozidel/den).

Hlavním cílem je zajistit větší bezpečnost chodců díky rekonstrukci a výstavbě chodníků podél těchto ulic a zároveň zajištění přístupu těchto komunikací osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení). Dalším důležitým cílem je zajistit bezbariérový přístup pro pěší k zastávkám veřejné dopravy. V případě tohoto projektu se jedná o přístup k vlakovému nádraží Mnichovo Hradiště a ke 2 autobusovým zastávkám v ulici 5. května ve Veselé.

Harmonogram/etapizace

 

  • 2017 - dokumentace pro provádění stavby
  • 4. kvartál 2017/1. pol. 2018 - výběrové řízení
  • 2018 - realizace