Město Mnichovo Hradiště využilo možnosti získání dotace z Evropských strukturálních fondů (výzva 28 IROP) pro rozvoj informačního systému městského úřadu a připravilo projekt Modernizace informačního systému Městského úřadu Mnichovo Hradiště. Záměrem dotace je v souladu s národní koncepcí Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ podpořit úřady měst a obcí ČR ve využívání informačních technologií při výkonu agend, rozvíjení propojení na centrální systémy, efektivní řízení rozvoje regionu, poskytování kvalitních služeb občanům.

Projekt města se zrealizuje nejpozději do února 2019 a zajistí pro Městský úřad Mnichovo Hradiště technologie pro sdílení elektronických služeb, zajistí bezpečné a důvěryhodné prostředí pro výkon eGovernmentových služeb portálem občana, doplní elektronizované správní agendy, informační systém pro městskou policii, vhodné formuláře pro životní situace a doplní infrastrukturu pro uskutečnění záměrů. Připravuje informační systém úřadu pro úplné elektronické podání.

Pro pracovníky úřadu bude realizace projektu znamenat snížení podílu rutinní administrativní práce, zrychlení a zefektivnění úkonů, vytvoření více prostoru pro věcné řešení úkolů, pro občany města kvalitnější a dostupnější služby městského úřadu.

Harmonogram/etapizace

červen 2018 - únor 2019