Modernizace sportoviště Nad parkem

Venkovní sportovní areál za ZŠ Studentská byl vybudován v letech 1950-1953 s parametry poplatnými době svého vzniku. V současnosti ho lze bez nadsázky označit jako zcela dožilý.

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce a modernizace venkovního sportovního sportoviště. Na ploše stávajícího areálu bude realizován ovál 350 m s umělým polyuretanovým povrchem, sektor pro skok daleký a vysoký s umělým polyuretanovým povrchem, oplocené víceúčelové hřiště o rozměrech oplocení 26,5 x 46,5 m, travnaté zavlažované a oddrenážované hřiště, sektor pro vrh koulí a hod daleký s betonovým povrchem. Podél atletického oválu bude v severozápadní polovině provedeno areálové oplocení, které bude v délce travnatého hřiště doplněno o záchytné sítě do výšky 4 metrů. Za oplocením bude zbudována štěrková cesta pro přístup do parku. Po obvodu sportoviště budou umístěny 4 lampy veřejného osvětlení. 

Harmonogram/etapizace

Předpokládaný harmonogram:

  • Listopad 2016 - žádost o dotaci na MŠMT
  • Do března 2017 - dopracování projektové dokumentace
  • Duben - červenec 2017 - výběrové řízení na dodavatele, podpis Smlouvy o dílo

V roce 2017 byla městu přislíbena dotace na hřiště ve výši 8 000 000 Kč z MŠMT. Dotační program byla ale následně zrušen, což narušilo plánovaný harmonogram rekonstrukce. Více zde.

  • Projekt je nyní připraven k realizaci, další harmongoram bude však záležet na výsledku dalšího dotačního řízení na MŠMT.

 

Místo

Mnichovo Hradiště, Studentská 895, číslo pozemku p. č. p. 198/1

Rozpočet a financování

Maximální předpokládané náklady: 18 000 000 Kč

Z toho dotace z MŠMT: 8 000 000 Kč

Dodavatel

Zpracovatel projektové dokumentace: Anitas, s.r.o.

Vazba na strategický plán

Opatření: 4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity