Se stavem Přestavlcké ulice nebyli již dlouhodobě spokojeni její obyvatelé - trápí je chybějící chodníky a přechod pro chodce, úzká vozovka, kamiony. Zároveň její parametry nejsou vyhovující s ohledem na rozvíjející se průmyslový areál.

Plánovaná opatření mají přinést zlepšení dané situace - bude dobudován chodník a to až k železničnímu přejezdu a dále místo pro přecházení, rekonstruován bude i povrch vozovky. 

 

Harmonogram/etapizace

 

  • 2016-2017 - příprava projektu, získávání dotací, diskuze s občany, výkupy pozemků
  • 2018 - realizace