„Soused je ten, koho znám“ je název projektu, v rámci kterého k nám na přelomu září dorazila početná skupina návštěvníků ze sousedního Německa a Polska, konkrétně z partnerských měst Erzhausen a Chojnow.

S Erzhausenskými se setkáváme při nejrůznějších příležitostech již hodně dlouho – od podpisu partnerské dohody uběhlo letos 19 let. S Chojnowskými jsme navázali vztahy tento rok a právě na sousedské slavnosti byla oficiálně podepsána partnerská smlouva mezi našimi městy.

Chtěli jsme ale především, aby se lidé z partnerských měst měli možnost potkat s Hradišťáky a naopak. Součástí návštěvy proto byla veřejná debata na aktuální téma „Uprchlíci v Erzhausenu“, díky které se více než 50 účastníků mělo možnost dozvědět, jak vedení německého města a jeho občané zvládají práci s více než 180 uprchlíky, které aktuálně ve městě mají. Další akcí bylo česko-německo-polské setkání, v rámci kterého byly sdíleny zkušenosti s vytvářením dobrých sousedských vztahů.

Vyvrcholením celého projektu byla účast delegací i dalších zástupců obou měst na sousedské slavnosti Zažít Hradiště jinak. Obě města se prezentovala vlastním stánkem s lokálními produkty, erzhausenští tenisté spolu s hradišťskými hráli s dětmi na ulici tenis a z Chojnowa v sobotu ráno přijel dokonce autobus s mažoretkami, pěveckým sborem, orchestrem a taneční skupinou.

Skupina dvaadvaceti zástupců z Erzhausenu byla velmi pestrá – byli v ní pracovníci tamní radnice, členové vedení města, zástupci knihovny, škol a školek, sociálního odboru
a nejrůznějších spolků a iniciativ. Z Chojnowa nás přijelo navštívit šest zástupců především z radnice, škol, knihovny a muzea, ve výsledku však včetně vystupujících dorazilo Poláků šest desítek.

Na ty, kteří v Mnichově Hradišti trávili čas od středy 14. do neděle 18. září, čekal kromě již zmíněných aktivit doprovodný program, v rámci kterého navštívili školu a školku ve Veselé, nedávno vybudovaný Dům Ludmila, Gymnázium Mnichovo Hradiště, Základní školu Sokolovská, Dům pod Skalami v Kurovodicích, městskou knihovnu a muzeum. Děkujeme zástupcům všech institucí za milé přijetí a čas, který návštěvě věnovali.

S oběma městy máme již nyní plány na další rok – a budeme rádi, pokud se do spolupráce postupně zapojí i další spolky či jednotlivci.

Za sponzorskou podporu setkání patří poděkování firmám Uzenářství Stejskal, Řeznictví a uzenářství Dvořák, Květinka Mrázovi, Kofola, Pivovar Svijany, Pekárna a cukrárna Mikula, Aauto MH a dále Římskokatolické farnosti Mnichovo Hradiště a školní jídelně ZŠ Studentská za poskytnuté zázemí.

Projekt „Soused je ten, koho znám“ je spolufinancován v rámci programu Evropské unie „Evropa pro občany“.

Martina Kulíková,
projektová manažerka města