Ceny města mají jeden nezpochybnitelný význam – obrací pozornost veřejnosti správným směrem, tedy k inspirativním osobnostem a příkladům hodným následování. Právě to byl jeden z hlavních důvodů, proč se pro zavedení Cen města Mnichova Hradiště zastupitelstvo minulý rok rozhodlo. Zatímco první ceny města byly rozdány v březnu, v červnu budou uděleny ještě Ceny města Mnichovo Hradiště pro mládež.

Městský úřad tedy znovu prosí veřejnost o pomoc a přijímá nominace. Kdo dosáhl vynikajících studijních výsledků a prokázal i další lidské kvality? Kdo by si zasloužil ocenění za příkladnou reprezentaci města na sportovních soutěžích či podobných kláních? Kdo myslí na druhé, pomáhá jako dobrovolník tam, kde je třeba, nebo nezištně pracuje s dětmi? Cena může být udělena jak za soustavnou činnost, tak za jednorázový počin. Hodnocené období představuje aktuální školní rok.

Nominováni mohou být žáci a studenti mnichovohradišťských škol (i v případě, že nejsou obyvateli Mnichova Hradiště) i všichni ostatní mladiství z Mnichova Hradiště, kteří ještě nedovršili 18 let. Nominována může být i skupina lidí.

Nominovat může jak kterýkoliv obyvatel města, tak zástupce mnichovohradišťských škol či dalších institucí zabývajících se prací s mládeží. Nominaci, která musí být na formuláři, jenž je k dispozici na webu města (v dokumentech na http://www.mnhradiste.cz/mesto/cena-mesta), je však třeba podat písemnou formou na adresu kanceláře vedoucího úřadu (elektronicky na jitka.libichova@mnhradiste.cz) nejpozději – a nyní pozor – do konce května.

Cena není finanční, jedná se o diplom a věcný dar přiměřený věku a typu aktivity, za níž byl laureát oceněn.