Do pondělí 30. listopadu je čas navrhovat osobnosti na cenu města. Ocenění se uděluje za významný přínos k rozvoji města, nebo za mimořádnou činnost v různých oblastech života. Cena je rozdělena do dvou kategorií - za celoživotní přínos a za přínos v roce 2018. O udělení cen rozhodne v tajném hlasování zastupitelstvo města na své prosincové schůzi a ocenění bude uděleno již tradičně během Reprezentačního plesu města na začátku roku.

Pro podání nominace je potřeba vyplnit jednoduchý formulář a doručit jej do 30. listopadu 2018 do 13 hodin na podatelnu či na e-mail podatelna@mnhradiste.cz. Formulář nominace a pravidla udílení cen jsou ke stažení na webu města v sekci O městě → Cena města (v boxu Dokumenty v pravé části) nebo si je můžete vyzvednout na podatelně městského úřadu. Podat návrh na ocenění může každý občan města. Informace o navrhovateli jsou důvěrné a bez předchozí dohody je nebudeme zveřejňovat.

Pro vítěze budou kromě listin o udělení ceny připravena krásná díla vytvořená uměleckým kovářem Pavlem Kverkem a studenty a pedagogy Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov. V minulých letech cenu města za celoživotní přínos získali pánové Josef Brož a Vlastimil Kouřil manželé Alena a Ladislav Hejlovi, paní Helena Průšková  in memoriam. V roce loňském cenu města získali pánové Josef Flanderka a Josef Marek in memoriam. Luboš Dvořáček a Lenka Brynychová byli oceněni za záchranu lidského života v roce 2015 v kategorii roční přínos.

Kontakt: Aleš Rychlý, 725 977 020, 326 776 617, ales.rychly@mnhradiste.cz