Na únorovém plesu města jsme již podruhé ocenili významné osobnosti za celoživotní přínos pro Mnichovo Hradiště. Ocenění si však zaslouží i mladí lidé, kteří dobré jméno města teprve začínají šířit. Možná o to víc, že pro ně může být motivací pro další práci. Do konce května přijímáme nominace na Cenu města pro mládež. Ocenění bychom rádi předali během sousedské slavnosti v sobotu 16. září.

Návrh na udělení ceny mohou podat zástupci hradišťských škol i dalších organizací, které pracují s mládeží. Nominovat ale může každý občan města. Pokud tedy ve svém okolí znáte někoho, kdo si ocenění zaslouží, neváhejte a dejte nám o něm vědět. Ocenění se uděluje za výjimečné studijní výsledky, mimořádné úspěchy ve sportovních i jiných soutěžích, ale také za soustavnou společensky prospěšnou činnost nebo mimořádný jednorázový čin.

Nominováni mohou být žáci a studenti mnichovohradišťských škol (i v případě, že nejsou obyvateli Mnichova Hradiště) i všichni ostatní mladiství z Mnichova Hradiště, kteří ještě nedovršili 18 let. Nominována může být i skupina lidí. Ocenění obdrží diplom a věcný dar přiměřený věku a typu aktivity, za níž byl laureát oceněn.

Nominace se podávají písemně na podatelnu městského úřadu (poštou, osobně či e-mailem) do 31. května na předepsaném formuláři, který je ke stažení na webových stránkách města. Na webu, v sekci Cena města, najdete i podrobné podmínky nominování i oceňování.