Žije ve vašem okolí člověk, na kterého může být město za jeho zásluhy právem hrdé? Můžete jej nominovat na cenu města. Návrh oceňovat každoročně významné osobnosti Mnichova Hradiště i jeho občany, kteří se v uplynulém ruce dopustili něčeho mimořádného, v prosinci definitivně schválili zastupitelé.

Cena se bude udělovat ve dvou, respektive třech kategoriích:

  • Cena za celoživotní přínos
  • Cena za přínos v daném roce

(tyto Ceny budou předány na plesu města, který je letos 4. března)

V červnu bude vyhlášena ještě Cena pro mládež za mimořádné studijní úspěchy, sportovní či jinou reprezentaci města. Nominace bude možno navrhovat v květnu 2016.

Detailní popis kategorií naleznete v Pravidlech pro udílení ceny.

Městský úřad dnešním dnem zahajuje přijímání nominací. Jméno nominované osoby včetně stručného zdůvodnění nominace zasílejte do 21. ledna na e-mailovou adresu , na přiloženém formuláři, nebo si můžete vyzvednout na radnici u p.Libichové (Kancelář vedoucího úřadu, přízemí č.3).

O udělení ceny města bude rozhodovat zastupitelstvo města na základě doporučení rady města a relevantních zástupců komisí rady města.

Ocenění za celoživotní přínos získají pamětní listinu a umělecké dílo se znakem města. Ocenění za roční přínos městu získají pamětní listinu a věcný dar.