Historicky první udílení Cen města v jeho novodobé historii připravovala radnice od loňského roku. Po výzvě směřované k obyvatelům se sešlo celkem devět nominací, z nichž rada města vybrala a doporučila zastupitelstvu ke schválení první laureáty.

Jako vhodná společenská příležitost pro slavnostní rozdání ocenění byl zvolen Reprezentační ples města. Těsně před ním ještě vznikly ve spolupráci s dobrovolníky filmové medailony oceněných osobností, které byly na plese promítnuty a zájemcům budou k dispozici na internetových stránkách města.

 Jako první si pro cenu vytvořenou v dílně kněžmostského uměleckého kováře Pavla Kverka přišel Luboš Dvořáček s Lenkou Brynychovou. Ti byli ověnčeni cenou za mimořádný počin v uplynulém roce. Poskytli totiž první pomoc panu Bílkovi, seniorovi z Mnichova Hradiště, kterého vloni na ulici postihla náhlá srdeční příhoda. Neváhali, zavolali záchrannou službu a předvedli učebnicovou ukázku první pomoci. Formou medailonu jim pan Bílek vyjádřil své velké poděkování za záchranu života.

Následovala kategorie Cena města za celoživotní přínos. V té byly vyznamenány dvě známé osobnosti Mnichova Hradiště, a to pedagog a básník Josef Brož ze Lhotic a dlouholetý organizátor koncertů komorní hudby Vlastimil Kouřil, který jen dva dny před plesem oslavil krásné 85. narozeniny. První z laureátů, pětadevadesátiletý, se pro zdravotní stav omluvil a ocenění převzal ve čtvrtek 24. března na radnici, druhý si pro cenu přišel osobně a s moderátorem plesu Lubošem Dvořákem absolvoval krátký rozhovor.

Pan Kouřil zavzpomínal například na životní zážitek, kterým bylo vystoupení houslisty Josefa Suka
v mnichovohradišťském Kruhu přátel hudby, připomněl, že už několik let aktivně hledá svého nástupce
a že je tedy jednatelem Kruhu přátel hudby „v demisi“, a pozval na velká jména české komorní hudby, kterým bude ještě patřit zbytek aktuální koncertní sezóny.

První držitele Cen města provázel na cestě zpátky ke stolům mohutný aplaus.